Kanada Lise Eğitimi ile Akademik Hazırlık

KANADA LİSE EĞİTİMİ TEMEL BECERİLERİ GELİŞTİREN  DERSLER

Kanada Lise Eğitimi Öğreniminizi, üniversite ve kariyer hedeflerinize odaklanan derslerle zenginleştiriyor.

Gelişmekte olan birçok ülkede, ulusal lise müfredatı, ağırlıklı olarak konu içeriği bilgisini  veren öğretmen ve bunları ezberleyen öğrenci temeline dayanmaktadır. Bu okullarda öğretmenler dersleri verirler. Öğrenciler konu içeriğini ezberler ve verilen ödevlerini tamamlarlar. Öğrenciler; öğretmenlerin verdikleri konuları ezberleyerek final sınavına hazırlanırlar. 

Rosadale ile Kanada Lise Eğitimi algoritması, öğrenme kavram haritası bugünün teknolojisi ile 21. yüzyılda, internet, bilgisayar ve akıllı telefonlarla yardımıyla bilgi parmaklarınızın ucunda ve içerik bilgisine rahatlıkla erişebiliyorlar. Bugünün öğrencisi, konu içeriği bilgisini ezberlemeden daha fazlasını yapmak zorundadır. Konu içeriğinin nasıl kullanılacağını öğrenmeleri ve göstermeleri gerekir. Öğrencilerin, günümüzün küresel teknoloji odaklı ekonomisinde başarılı olmak için konu içeriğini analiz etme, değerlendirme, problem çözme ve uygulama becerilerine sahip olmaları gerekir. Bu beceriler, Üst Düzey Düşünme Becerileri olarak bilinir. Rosedale Akademi ile Kanada Lise Eğitimi çevrim içi dersleri, öğrenme becerileri (organizasyon, işbirliği, bağımsız ve dijital öğrenme), akademik beceriler (okuryazarlık, araştırma, matematiksel süreçler) ve daha üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, analiz etme, yaratma) içeren 70 temel Yüksek Dereceli Düşünme becerisinin geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır.

Dünyadaki üniversiteler bu becerileri öğrencilerinden beklemektedir. Ulusal lise müfredatında bu becerileri öğrenemeyen birçok uluslararası öğrenci, üniversitenin ilk yılında performans ve uyum sorunu mücadelesi vermektedir. Ayrıca, öğrenciler üniversitelere başlamadan önce 1 yıllık pahalı bir hazırlık programını tamamlamaları gerekmektedir. Rosedale Akademide Kanada Lise Eğitimi  küresel üniversitelerde başarı için gerekli olan “Üst Düzey Düşünme Becerilerini” geliştirmek için tasarlanmıştır.

KANADA LİSE EĞİTİMİ: FARKLILAŞTIRILMIŞ MULTİMEDYA İÇERİĞİ

Çevrim içi öğrenme yoluyla “Yüksek Dereceli Düşünme Becerileri” geliştirmek için, Kanada Lise Eğitimi sunan her Rosedale dersleri çeşitli etkileşimli ve farklılaştırılmış değerlendirme ve öğrenme teknikleri ile zenginleştirilmiştir. Kanada Lise Eğitimi sunan Rosedale Online dersleri şu teknikleri içerir: öğrenme için güncel global etkinlikleri kullanan multimedya video içeriği, eğitsel oyunlar, sanal bilim laboratuvarları ve matematiksel simülasyonlar yoluyla etkileşimli öğrenme etkinlikleri; öğrencilerin konu içeriğini öğrenmesini sağlamak ve konu içeriğinin gerçek yaşam durumlarına nasıl uygulanabileceğini anlamak için benzersiz ve eğlenceli projeler, vaka çalışmaları ve ödevler.

ROSEDALE  AKADEMİ ONLINE ÖĞRENME YAKLAŞIMI

Kanada Lise Eğitimi örneklerinden Rosedale Akademi, çevrim içi derlerimizin başarılı olması ve daha iyi öğrenci desteği sunabilmek için yerel eğitim ortaklarıyla birlikte çalışır. Rosedale Akademi Ortaklıkları sayesinde,  öğrencilerin kendi yerel ulusal diplomaları alması ile birlikte kendi programları ile de uluslararası diploma sağlaması amacıyla çevrim içi öğrenme için benzersiz bir yaklaşım oluşturur. 

Kanada Lise Eğitimi öncilerinden Rosedale Akademi eğitimleri öğrencilerin derslerine erişecekleri, ödevlerini tamamlayacakları ve her kursta performanslarını gözden geçirecekleri öğrenme yönetim platformu ile başlar.  

Kanada’da ders materyalini geliştiren, değerlendiren ve öğrenciler için öğrenme yönetimi platformunu güncelleyen bir “Rosedale Program Yöneticisi” vardır. 

Programdaki öğrenci performansını online olarak değerlendirmeden sorumlu olan sertifikalı bir Kanadalı çevrim içi öğretmen de bulunmaktadır. Tüm değerlendirme ve karne notları sertifikalı Kanadalı çevrim içi öğretmen tarafından Kanada’da tamamlanır. Bu, uluslararası öğrenciler için Rosedale Akademi programının bütünlüğünü sağlar. 

Ülkenizde, yerel eğitim ortağı, ön değerlendirme sağlamak ve öğrencileri program için doğru derslere kaydetmekten sorumludur. Yerel eğitim ortağı ayrıca, yerel diplomaya ek olarak OSSD’yi tamamlayabilmelerini öğrencilerin akademik programı oluşturur ve yönetir. Yerel eğitim ortağı, ülkenizde gerçekleşen tüm sınavları denetlemek için Rosedale Akademi tarafından da yetkilendirilmiştir.  Bu model, öğrencilerin programı başarıyla tamamlayabilmelerini ve en iyi üniversitelere başvurabilmelerini sağlar.

 

KANADA LİSE EĞİTİMİ: MERKEZİ VE FARKLILAŞTIRILMIŞ DEĞERLENDİRME

Kanada Lise Eğitimi örneklerinden Rosedale Akademideki her derste 110 saatlik akademik içerik vardır. Ontario müfredatında dersler 70% değerlendirme ve 30 % final sınavı ile değerlendirilir. Bu ölçme sistemi, final sınavının normalde %60 – %70 olduğu diğer eğitim sistemlerinden çok farklıdır.

Ontario müfredatında sınav notlarının %70’i değerlendirme içerdiğinden, öğrenciler her derste faaliyetler, ödevler ve projeler alırlar. Kanada’da bulunan sertifikalı öğretmen öğrenci performansını değerlendirir ve her etkinlikte öğrenci başarısının artması için sürekli geribildirim sağlar.

Bu süreçte öğrencilere sürekli öğrenme ve performanslarını artırmak için bir fırsat sağlanır.  Bu değerlendirme yöntemi, OSSD’yi sınav performansı yerine öğrenci, öğrenme ve beceri geliştirme odaklı benzersiz bir uluslararası diploma yapar.

Kanada Lise Eğitimi bünyesinde Ontario lise diplomasını alacaksanız 30 ders, “Ontario Okuryazarlık testi” ve 40 saatlik toplum hizmetini tamamlamanız gerekir. Bunlar, Ontario’daki bir Kanada lisesinde okumayı seçen herhangi bir uluslararası öğrenci için genel koşuldur. Ontario lise giriş sınavı ücreti 2230 dolar